Custombuild

Custombuild is een Wilrijkse projectontwikkelaar gevestigd in de Heistraat, om de hoek van de Bist. We zijn bijzonder trots op dit nieuwe project. Met residentie Brouwerzicht willen we meerwaarde creëren voor de bewoners van ‘ons’ Wilrijk.

Custombuild realiseert en coördineert sinds 2010 eigentijdse, energiezuinige nieuwbouw- en renovatietrajecten, van concept tot oplevering. De focus ligt op binnenstedelijke woningbouw. Samen met onze partners ontwikkelen we bewust haalbare en duurzame vastgoedprojecten. Onze aandacht gaat in het bijzonder naar kwaliteit en leefbaarheid. Constante en stabiele groei hebben van Custombuild ondertussen een vaste waarde gemaakt in en ver buiten Antwerpen.

Sinds meer dan zeven jaar werkt Custombuild aan ‘Concept Living’. Een bedrijfsfilosofie die vertrekt vanuit de noden, de wensen en de levensvisie van de beoogde bewoners. ‘Concept Living’ staat voor het vormgeven van een aangename, toekomstgerichte leefomgeving voor jong en oud. Het gaat ook om vooruitstrevende, maar aangepaste architectuur die een meerwaarde betekent voor de buurt.

Bij de realisatie van ‘Concept Living’ projecten blijven we trouw aan onze filosofie en brengen we tegelijk vernieuwing door kwalitatief wonen te combineren met actuele normen en waarden. Samenleven, woonomgeving, duurzaamheid, sociale contacten, privacy, ontspanning, beweging, werk en genot zijn allemaal facetten die meespelen in een Custombuild ‘Concept Living’ project.