WAANRODE
MET DE W VAN WARMHARTIG WIJ-GEVOEL

Waanrode ligt centraal tussen Leuven en Hasselt, nabij de E314. Naar zowel Diest als Tienen is het minder dan 15 km rijden. Het dorp telt ongeveer 1850 inwoners, veelal pendelaars en landbouwers actief in de fruitteelt.

EEN BLOEMENDORP EN MEER

Waanrode is nationaal en internationaal bekend als bloemendorp.

De Sint Bartholomeuskerk schuin tegenover Residentie Walrode dateert oorspronkelijk uit de 16de eeuw en werd in 1902 in neogotische stijl verder uitgebouwd. Het kerkorgel is sinds 1981 beschermd.

Links van het nieuwbouwproject bevindt zich de pastorie, waarvan de onderste verdieping in de 17de eeuw werd gebouwd. In 1987 is het gebouw volledig gerestaureerd. Het oudste huis van Waanrode staat ook in de Boterbergstraat. Het Paenhuys werd gebouwd in 1639 en was achtereenvolgens gemeentehuis, brouwerij en café.

Achter de kerk, in de Oude Diestsestraat ligt de Kasteelhoeve, een imposante, authentieke Haspengouwse vierkantshoeve uit de 19de eeuw die vandaag dienst doet als vakantieverblijf. Naast de hoeve loopt een wegje naar de Lourdesgrot van Waanrode, gebouwd in 1933 bij de 75ste verjaardag van de verschijningen in Lourdes. Aan de andere kant van het dorp vindt u het grafelijke domein d’Arschot-Schoonhoven. Ongerept natuurschoon, met in het midden een prachtig neoclassicistisch kasteel waar de voorname familie nog steeds woont.

Kortenaken telt enkele leuke fietsroutes, zoals de Kapellekesroutes, en 7 wandelroutes die doorheen alle deelgemeentes lopen. Het Torendraaierspad is een mooi beschreven wandeling van 6 km door Waanrode, met aandacht voor de bezienswaardigheden van het dorp.

Mensen wonen hier graag en ze doen dat vaak hun leven lang.

TORENDRAAIERS

Waanrodenaren worden wel eens ‘Torendraaiers’ genoemd. De verklaring daarvoor vinden we bij de verbouwing van de Sint Bartholomeuskerk in 1902. Vóór die restauratie had de kerk een westertoren, maar de nieuwe constructie kreeg een ‘gedraaide’ zuidwestertoren.

Ondertussen komen we de zogezegde spotnaam vaker tegen. De inwoners van Waanrode zijn er door de jaren aan gehecht geraakt. Zo droeg het ontmoetingscentrum op de plaats waar Residentie Walrode gebouwd wordt de naam Den Torendraaier. En ter gelegenheid van de 850ste verjaardag van Waanrode in 1989, kwam er op het plein voor het ontmoetingscentrum een standbeeld dat de torendraaier uitbeeldt. Het beeld siert het plein nog steeds en dat zal na de geplande heraanleg zo blijven.

De Torendraaier is bovendien de naam van het driemaandelijkse informatieblad van de Culturele Dorpsraad van Waanrode. Het is ook een lekker gebakje dat alleen maar te verkrijgen is bij de Waanroodse bakkers én het verwijst – hoe kan het anders – naar een bloem, een speciale fuchsiavariëteit.

DE NAAM
WALRODE

De oudste vermelding van het dorp Waanrode dateert uit 1139. Men sprak toen van Walrode, waarin rode verwijst naar gerooid of ontgonnen bos. Omdat Walrode best statig, eervol en geschiedkundig klinkt, kozen we die naam graag voor ons residentiële nieuwbouwproject.

Contacteer ons over dit project

Uw gegevens worden met de nodige discretie behandeld.