INFOSERRE VAN WADO
TIJDENS SMAAKFESTIVAL PALATI IN PELT

Smaakfestival Palati in Pelt afgelopen weekend.
Zo'n 4.000 bezoekers passeerden gedurende twee dagen in de pastorietuin.
En Wado was erbij!

Met een hapje & een drankje konden geïnteresseerden meer lezen op onze infoserre over onze plannen met nieuwbouwproject Wado.

Bedankt VZW In Pelt!