CUSTOMBUILD X GEMEENTE PELT
EEN UNIEKE SAMENWERKING

Samen met Custombuild zorgt de gemeente Pelt ervoor dat regenwater terug beter kan infiltreren in de grond. Het nieuwe rioleringsnet wordt uitgebreid en een aantal belangrijke assen wordt verbonden met de wadi’s op het terrein van nieuwbouwproject Wado. Daardoor kan regenwater gescheiden worden van huishoudelijk afvalwater en op een natuurlijke wijze zijn weg terugvinden naar het grondwater. De recuperatie van regenwater is de laatste jaren erg belangrijk geworden voor het grondwaterevenwicht in de natuur. Daar waar vroeger alles afgevoerd werd naar gecentraliseerde plaatsen, ligt de focus nu meer op lokale infiltratie en recuperatie.