WE GAAN VOL VERTROUWEN
VOOR DE VOLLEDIGE 360°

Samen met onze partners creëren we, sinds 2010, bewust haalbare en duurzame nieuwbouwprojecten. Met succes. We zijn trots op onze constante en stabiele groei. Custombuild is ondertussen een vaste waarde op de vastgoedmarkt, zowel voor geïnteresseerde eigenaars als voor investeerders.

Steeds meer houden we rekening met de snelle ontwikkeling die onze huidige maatschappij typeert. Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Slimme gebouwen nemen sommige routinetaken van de bewoners over, via sensoren die weten wanneer u al dan niet thuis bent. Zo kan bijvoorbeeld de verlichting of de verwarming automatisch worden aangepast.

De belangrijkste motivatie om hierin als projectontwikkelaar te investeren is energieverspilling tegengaan. De impact op het milieu is positief en de kosten voor de bewoners verlagen. Daarnaast biedt een slim gebouw ook voordelen op het gebied van comfort, gezondheid en veiligheid. Sensoren kunnen zorgen voor een gepersonaliseerde toegangscontrole, het automatisch verwittigen van de hulpdiensten bij rookdetectie en zo meer. Redenen genoeg om onze nieuwbouwprojecten zodanig in te richten dat ze qua bekabeling en technische voorzieningen klaar zijn voor de toekomst.

Custombuild gaat resoluut en consequent voor technologisch innovatieve bouwprojecten en kwalitatieve klantenbegeleiding. We dagen onszelf, onze partners en leveranciers uit om het telkens weer net iets beter te doen.

Ons team, dat zijn stuk voor stuk gedreven, dynamische durvers, met een sterke focus op een eindresultaat waarop we, samen met u, fier kunnen zijn.

Contacteer ons over dit project

Gegevens worden met de nodige discretie behandeld.